Leider mussen mir als Comité zougestoen, dass et eis net méiglech war d'Jugend vun Haut fir den Club des Jeunes ze gewannen.

Mir mussen dofir bekannt ginn, dass mir zwecks feelender Jugend an steigendem Alter am Veräin sämtlech Aktivitéiten op Äis leeën.Mir bedanken eis fir déi schéin Zäiten mat all hiren Eventer wéi der Höhleparty, dem WINTERCLUBBING, dem bEAST Festival, der Fiederwäissenparty a.s.w. a.s.w.Den Comité vum Club des Jeunes Wormer